Strona główna


Szanowni Państwo,

 

Nowe miejsca pracy dla Częstochowian były jednym z priorytetów moich działań w ostatnich latach. Wyznaczyłem sobie jasny cel: nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, mniejsze bezrobocie. Dziś stopa bezrobocia jest najmniejsza od dekady, a wiele firm szuka pracowników.

 

Pora powiedzieć: chcę dla Częstochowian więcej. Stąd program Teraz Lepsza Praca, a w nim:

 

  • Program Fair Play
  • Centrum Lepszych Miejsc Pracy
  • Cel: Twój Rozwój

 

Lepsza Praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Częstochowski rynek pracy powinien przede wszystkim, stać się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika wiedząc, że jest to jego największy kapitał.

 

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Częstochowy

PROGRAM FAIR PLAY

Ulgi premiujące pracodawców
- oferują wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- zatrudniają minimum 80% pracowników na umowy stałe,

- zapewniają stabilny i długotrwały system zatrudnienia.

Rzecznik Praw Pracownika

Zadaniem Rzeczniczki jest wsparcie wszystkich zatrudnionych w Częstochowie pracowników, w przypadku kiedy naruszane są ich prawa pracownicze. Rzeczniczka jest również ambasadorką działań promujących przestrzeganie zasad równości i różnorodności oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobingowi w miejscu pracy.

 

Certyfikat Lepsza Praca
przyznawany pracodawcom, którzy spełniają określone warunki zawarte w regulaminie konkursu

Chcę, byście w swojej pracy czuli się szanowani i abyście wiedzieli, że Wasz pracodawca jest godny zaufania. By praca dawała Wam poczucie satysfakcji, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego stworzyliśmy Program Fair Play.

 

Teraz ulgi podatkowe - a więc realne oszczędności finansowe - należeć będą się tym przedsiębiorcom, którzy traktują Was fair – nie zatrudniają na umowy „śmieciowe”, płacą przynajmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia.

 

Chcę, aby na rynku pracy w Częstochowie obowiązywały zasady fair play, a przedsiębiorców działających według tych reguł będziemy odznaczać Certyfikatem Lepszej Pracy. Czuwać nad Wami będzie Rzecznik Praw Pracownika, do którego zadań należy promowanie uczciwego zatrudnienia. Do którego możecie się zgłosić, gdy potrzebować będziecie rady w trudnej sytuacji w pracy.

CEL: TWÓJ ROZWÓJ!

Masz pracę, ale nie spełnia ona Twoich oczekiwań? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, rozwijać się? Program Cel:Twój Rozwój jest właśnie dla Ciebie.

W znalezieniu lepszej pracy czy kwalifikacji poszukiwanych na rynku, pomogą Wam szkolenia i kursy podnoszące Wasze kompetencje.

Pomoże Wam w tym Akademia Rozwoju Kompetencji, z której może skorzystać 200 osób chcących zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy czy projekt “Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, dzięki któremu prawie 6,5 tys. osób zostanie przeszkolonych, a ponad 1700 firm skorzysta z dotacji do 100 tys. zł.

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów 11 częstochowskich szkół zawodowych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 2 212 uczniów i uczennic.

więcej...

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI
Wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych poprzez nabywanie, podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji to główny cel projektu.

więcej...

AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI
Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie.

więcej...

AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI 2
W ramach projektu zostanie utworzonych 10 nowych miejsc w Filii Żłobka Miejskiego „Reksio”. Drugą formą wsparcia jest refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodziców powracających do pracy.

więcej...

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZY START
W ramach projektu częstochowskie szkoły zawodowe zostaną wyremontowane i doposażone. Zostaną stworzone warunki do nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

więcej...

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH
Projekt skierowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój, podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji swojej kadry.

więcej...

CENTRUM LEPSZYCH

MIEJSC PRACY

Portal praca.czestochowa.pl

Kompleksowe informacje na temat pracowników, pracodawców, zawodów oraz uczelni w Częstochowie zebrane w jednym miejscu.

sprawdź

Częstochowie udało się podwoić liczbę nowych miejsc pracy. Teraz trzeba zadbać o to, by były to miejsca lepsze i bezpieczne, by ilość przeszła w jakość. Dlatego powstało Centrum Lepszych Miejsc Pracy, dzięki któremu bez wychodzenia z domu pracownik może znaleźć pracę, a firmy fachowców.

 

Centrum to miejsce łączące nasze dotychczasowe działania. To miejsce, w którym "spotkają się" pracodawcy z pracownikami, a także uczniami szkół. Wystarczy kliknąć praca.czestochowa.pl.

Skontaktuj się z nami!

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa