Strona główna


Szanowni Państwo,

 

Nowe miejsca pracy dla Częstochowian były jednym z priorytetów moich działań w ostatnich latach. Wyznaczyłem sobie jasny cel: nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, mniejsze bezrobocie. Dziś stopa bezrobocia jest najmniejsza od dekady, a wiele firm szuka pracowników.

 

Pora powiedzieć: chcę dla Częstochowian więcej. Stąd program Teraz Lepsza Praca, a w nim:

 

  • Program Fair Play
  • Centrum Lepszych Miejsc Pracy
  • Cel: Twój Rozwój

 

Lepsza Praca to taka, która spełnia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój oraz spełnienie ambicji. Częstochowski rynek pracy powinien przede wszystkim, stać się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pracownika wiedząc, że jest to jego największy kapitał.

 

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Częstochowy

PROGRAM FAIR PLAY

Ulgi premiujące pracodawców
- brak umów śmieciowych

- 80% umów stałych

- brak agencji pracy tymczasowej)

Rzecznik Praw Pracownika

Wsparcie przez Prezydenta pracowników, kiedy łamane są ich prawa. Działania promujące uczciwe zatrudnianie pracowników.

Certyfikat Lepsza Praca
przyznawany pracodawcom, którzy spełniają określone warunki zawarte w regulaminie konkursu

Program “Fair Play” ma zachęcić pracodawców do podnoszenia standardów zatrudnienia.

 

W ramach programu została opracowana uchwała, na mocy której wyższe wynagradzanie pracowników i stosowanie umów o pracę, stanie się jednym z kryteriów przyznawania ulg w podatkach dla przedsiębiorców. Program “Fair Play” to również Rzecznik Praw Pracownika, którego rolą będzie promowanie uczciwego zatrudnienia.

 

Chcemy zachęcić pracodawców do bardziej odpowiedzialnej polityki zatrudnienia, dającej bezpieczeństwo, poczucie szacunku i stabilności pracownikom.  Chcemy, aby na rynku pracy w Częstochowie obowiązywały zasady fair play, a przedsiębiorców działających według tych reguł będziemy odznaczać Certyfikatem Lepszej Pracy.

CEL: TWÓJ ROZWÓJ!

Akademia Rozwoju Kompetencji
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy, poprzez udział pracowników w kursach zawodowych lub certyfikowanych.

więcej...

Centrum Usług Rozwojowych
Projekt skierowany jest  do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój, podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji swojej kadry.

więcej...

Program Cel:Twój Rozwój umożliwia podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osobom, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na rozwój zawodowy.

 

W ramach Programu  została zainicjowana Akademia Rozwoju Kompetencji, dzięki której 200 osób będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje w poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach.

 

Kolejnym działaniem jest projekt “Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, który stawia na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

CENTRUM LEPSZYCH

MIEJSC PRACY

Portal praca.czestochowa.pl

Kompleksowe informacje na temat pracowników, pracodawców, zawodów oraz uczelni  w Częstochowie zebrane w jednym miejscu.

 

sprawdź

Centrum Lepszych Miejsc Pracy to projekt, który ma skupić uwagę urzędników podległych prezydentowi miasta na tworzeniu dobrych miejsc pracy.

 

W ramach współpracy pomiędzy wydziałami odpowiedzialnymi za inwestycje i rozwój miasta priorytetem ma być wspieranie inicjatyw prowadzących do powstawania miejsc pracy w Częstochowie zapewniających bezpieczeństwo i rozwój pracownikom.

 

Jednym z działań w ramach projektu jest utworzenie portalu praca.czestochowa.pl, który ma ułatwić mieszkańcom znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Skontaktuj się z nami!

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa